Warunki współpracy

Poniższy diagram przedstawia przykładowy schemat współpracy:

Pierwszy kontakt

Kontakt ze strony Klienta (rozmowa osobista, telefoniczna lub kontakt mailowy), przedstawienie ogólnych informacji na temat sprawy, wstępna wycena.

Ustalenie warunków współpracy

Spotkanie osobiste w Kancelarii, przedstawienie przez Klienta dokumentów związanych ze sprawą. Szczegółowa wycena usługi i kosztów związanych ze sprawą oraz określenie zasad płatności, nakreślenie strategii działań, akceptacja Klienta. Ustalenie zasad kontaktu.

Prowadzenie sprawy

Wykonywanie przez Kancelarię ustalonych czynności w uzgodnieniu z Klientem.

Zakończenie sprawy

Spotkanie podsumowujące, zwrot dokumentów, nakreślenie ewentualnych dalszych działań.

Model współpracy i rozliczeń z Klientem dobierany jest indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta, jego oczekiwań oraz charakteru i stopnia skomplikowania sprawy. Metody rozliczenia przedstawiane są klientowi w sposób jasny i przejrzysty.

Wycena sprawy jest bezpłatna.

Kancelaria podejmuje działania dopiero po akceptacji przedstawionej kwoty wynagrodzenia przez Klienta.

Przykładowo formy rozliczeń mogą być następujące:

R

System ryczałtowy

Wynagrodzenie jest ustalane jako stała kwota za określony etap sprawy albo zlecone zadanie, niezależnie od czasu pracy poświęconego na jego realizację.

R

System ryczałtowo-godzinowy

Wynagrodzenie jest ustalane ryczałtowo za określoną liczbę godzin, po przekroczeniu ustalonego limitu godzin, wynagrodzenie jest powiększane o iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin (oczywiście Klient jest informowany o wyczerpaniu ustalonego limitu godzin).

R

System godzinowy

Wynagrodzenie jest ustalane na podstawie uzgodnionej z Klientem stawki godzinowej i liczby godzi poświęconych na wykonanie zlecenia.

R

Stała opłata za sprawę

R

System opłaty ryczałtowej (za przyjęcie sprawy) + success fee.