Dominik Matuszczak

Dominik Matuszczak

Dominik Matuszczak

  • Prawnik, filozof.
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, posiadacz licencji detektywa.
  • Obecnie Aplikant Radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie i Słuchacz Studiów Podyplomowych z Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa WPIA UJ.
  • Jego zainteresowania prawnicze skupiają się wokół zagadnień dotyczących przestępczości gospodarczej oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji prawniczych.
  • Pozaprawne zainteresowania dotyczą głównie fenomenu kłamstwa, zarówno z perspektywy logiki jak i kognitywistyki.